BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2024

Thứ ba, 23 Tháng 4 2024 09:09

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2024

FILE ĐÍNH KÈM:

1.BCTC Hợp nhất Q1.2024(ký).pdf

2.BCTC rieng Q1.2024(ký).pdf

3.Giải trình BCTC Q1.2024(ký).pdf