THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thứ tư, 20 Tháng 3 2024 08:51

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

FILE ĐÍNH KÈM:

1.Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2024(ký).pdf